Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02309

Jõelähtme valla Loo aleviku Saare maaüksuse koos juurdepääsuteega detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Loo aleviku Saare maaüksuse koos juurdepääsuteega detailplaneeringu eesmärgiks on vastavalt lähteülesandele olemasoleva maatulundusmaa kinnistu sihtotstarbe muutmise ja jagamise väljaselgitamine; planeeritavale alale juurdepääsude ja tehnovõrkude varustuse lahendamine; keskkonnakaitseliste abinõude määramine. Detailplaneeringuga käsitletava ala kogupindala on ~14,7 ha.
Harju maakond
0245 - Jõelähtme vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 36 katastriüksust.
27.01.2009
Kaalutletud
Jõelähtme Vallavolikogu
27.06.2019
Jõelähtme Vallavalitsus
Arhitektuuribüroo Nafta OÜ
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Loo alevik

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kuido Kartau KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Triinu Jürmann KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Epp Zirk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kätlin Veber KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine aruandest valjavote 464 KB Algatamise otsus 27.01.2009 16.08.2022
KSH programm aruandest valjavote 5.1 MB Programm 16.08.2022
14796 09 2 149 KB Programmi otsus 12.06.2009 16.08.2022
Saare mu dp ksh aruanne lisadeta 7.0 MB Aruanne 16.08.2022
24508 09 7 215 KB Aruande otsus 02.02.2010 16.08.2022