Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02807

Nissi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Nimetus: Nissi valla üldplaneering. Üldplaneeringu koostamine tagab maakasutuse ja valla arengustrateegia vastavuse ümbritseva looduskeskkonna tingimustele ning viimase säästva kasutamise ja sotsiaalsete ning majandushuvide tasakaalustamise.
Harju maakond
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 3238 katastriüksust.
21.04.2007
Kohustuslik
Nissi Vallavolikogu
Nissi Vallavalitsus
Nissi Vallavalitsus
OÜ Pärnu Instituut
OÜ Pärnu Instituut
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Nissi

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Tuuli Veersalu KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Marek Lind KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Raimo Klesment KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kristo Säde KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 420 KB Algatamise otsus 21.04.2007 16.08.2022
Nissi UP KSH programm lisadeta 131 KB Programm 16.08.2022
16971 4 189 KB Programmi otsus 28.04.2010 16.08.2022
Nissi UP KSH aruanne 555 KB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 8 17259 6 2708 288 KB Aruande otsus 27.08.2013 16.08.2022