Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02410

Saue valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Saue valla üldplaneering. Üldplaneeringu olulisemateks ülesanneteks on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine ning maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine.
Harju maakond
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 9193 katastriüksust.
23.04.2010
Kohustuslik
Saue Vallavolikogu
Saue Vallavalitsus
Saue Vallavalitsus
Tõnu Oja
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
endise Saue valla haldusüksuse kohta) Laagri alevik, Aila, Alliku, Hüüru, Jõgisoo, Kiia, Koidu, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Püha, Tagametsa, Tuula, Valingu, Vanamõisa, Vatsla ja Ääsmäe külad)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Tõnu Oja KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Saue VV UP KSH algatamine 471 KB Algatamise otsus 23.04.2010 16.08.2022
HJR 6 8 17337 4 0206 390 KB Programmi otsus 02.06.2011 16.08.2022
2012 10 11 Saue valla uldplaneeringu KSH aruanne 1.3 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 8 9457 6 16102 413 KB Aruande otsus 16.10.2012 16.08.2022