Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03007

Majaka 2, 2b ja Salavat Juljeva tee maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringuga nähakse ette Paldiski Põhjasadama tegevuseks Majaka 2 ja 2B vajalike laoplatside ja muude hoonete/rajatiste planeerimine ning Salavat Julajevi teele sõidu-ja jalgtee planeerimine. Detailplaneeringu eesmärgiks on luua võimalused: - Majaka tee 2 ja 2B kompaktsete laoplatside moodustamiseks ärimaa (002 Ä) ja transpordimaa (007 L)- 100%; - Luua avalik juurdepääs mere äärde ja Paldiski Põhjasadamale mööda Salavat Julajevi teed moodustades avalikuks kasutuseks eraldi transpordimaa kinnistu (L) - 100%.
Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 9 katastriüksust.
19.06.2007
Kaalutletud
Paldiski Linnavolikogu
13.10.2011
Paldiski Linnavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Paldiski

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Ei
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Ei
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine aruande valjavote 224 KB Algatamise otsus 19.06.2007 16.08.2022
Majaka KSH programm aruande valjavote 5.4 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 8 24515 5 1808 393 KB Programmi otsus 18.08.2010 16.08.2022
Majaka KSH aruanne lisadeta 2.3 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 8 16142 4 0508 442 KB Aruande otsus 05.08.2011 16.08.2022