Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03106

Loo aleviku, Liivamäe küla, Saha küla ja Nehatu küla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Loo aleviku, Liivamäe küla, Saha küla ja Nehatu küla üldplaneeringu koostamise eesmärk on täpsustada Loo aleviku, Liivamäe küla, Saha küla ja Nehatu küla piirkonna ruumilised arengusuunad, määrata maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused, määratleda tiheasustusalad ning täpsustada ehitustegevust tiheasustusalal ja väärtusliku kultuuri-, maastiku- ja külamiljööga alal.
Harju maakond
0245 - Jõelähtme vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 1689 katastriüksust.
27.04.2006
Kohustuslik
Jõelähtme Vallavolikogu
25.08.2011
Jõelähtme Vallavalitsus
Jõelähtme Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Liivamäe, Saha ja Nehatu külad

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Pille Metspalu KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Triin Brenner KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marika Pärn KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tarmo Peterson KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülli Reimets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tanel Dovnar KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 397 KB Algatamise otsus 27.04.2006 16.08.2022
KSH algatamine muutmine 142 KB Algatamise otsus 27.04.2006 16.08.2022
KSH programm 2.8 MB Programm 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 494 KB Programmi otsus 22.05.2007 16.08.2022
KSH aruanne lisadeta 2.4 MB Aruanne 16.08.2022
12109 12 270 KB Aruande otsus 18.03.2010 16.08.2022