Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03306

Kiili valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Harju maakond
0304 - Kiili vald, Harju maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 5268 katastriüksust.
13.06.2006
Kohustuslik
Kiili Vallavolikogu
Kiili Vallavalitsus
Kiili Vallavalitsus
Osaühing E-KONSULT
Osaühing E-KONSULT
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kiili vald

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Eike Riis KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Kiili UP KSH aruanne 4.1 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 8 13674 13 030 398 KB Aruande otsus 03.03.2011 16.08.2022