Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03606

Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Nimetus: Saku aleviku ja lähiala üldplaneering. Üldplaneeringu eesmärgiks on planeeringualal ruumilise arengu põhimõtete kujundamine. Käesoleva, põhiosas Saku aleviku territooriumile koostatava üldplaneeringu eesmärk on kujundada läbi avaliku planeerimisprotsessi valla keskusasula ruumilised arengusuunad, määratleda maaalade kasutamistingimused suuremas täpsusastmes kui seda teeb kogu valda kattev üldplaneering ning määrata maakasutuse juhtotstarbed võimaldamaks aleviku arengut valla keskusena.
Harju maakond
0718 - Saku vald, Harju maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 1680 katastriüksust.
11.05.2006
Kohustuslik
Saku Vallavolikogu
Saku Vallavalitsus
Saku Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Saku alevik

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Pille Metspalu KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH programmi heakskiitmine 102 KB Programmi otsus 22.11.2007 16.08.2022
Saku aleviku UP KSH aruanne lisadeta 2.4 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 8 34604 4 1504 408 KB Aruande otsus 15.04.2011 16.08.2022