Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03706

Kareda valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Järva maakond
0255 - Järva vald, Järva maakond
Sisestatud, puudutatud 1275 katastriüksust.
21.02.2006
Kohustuslik
Kareda Vallavolikogu
Kareda Vallavalitsus
Kareda Vallavalitsus
OÜ AARENS PROJEKT
Osaühing RealEnviron
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kareda

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jargo Jürgens KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Kareda VV 1491 7 143 KB Aruande otsus 22.05.2009 16.08.2022
Realenviron 1491 7 144 KB Aruande otsus 22.05.2009 16.08.2022