Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03207

Ambla valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Ambla valla üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks. Üldplaneeringu kaaseesmärk on koondada ja täpsustada Ambla valla erinevaid eluvaldkondi kajastav digitaalne kaardi- ja kohtteabematerjal, mis on pädevaks aluseks maakasutuse jt ressursside säästvaks juhtimiseks ja haldamiseks ning edasiste planeeringute koostamiseks.
Järva maakond
0255 - Järva vald, Järva maakond
Sisestatud, puudutatud 2780 katastriüksust.
19.04.2007
Kohustuslik
Ambla Vallavolikogu
24.09.2009
Ambla Vallavalitsus
Ambla Vallavalitsus
Osaühing E-KONSULT
Osaühing E-KONSULT
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Ambla vald (endine)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Eike Riis KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Andres Levald KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Kairi Mänd KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 16 KB Algatamise otsus 19.04.2007 16.08.2022
Ambla UP KSH programm 457 KB Programm 16.08.2022
KSH programmi lisad 9 13 1.5 MB Programm 16.08.2022
Ambla UP KSH programmi heakskiitmine 85 KB Programmi otsus 28.03.2008 16.08.2022
Ambla UP KSH programmi heakskiitmine E Konsult 89 KB Programmi otsus 28.03.2008 16.08.2022
KSH aruande heakskiitmise otsus 899 KB Aruanne 09.03.2009 16.08.2022
KSH aruanne 2.1 MB Aruanne 16.08.2022
Eksperdi vastus KeA kirjale 37 KB Aruanne 16.08.2022
Ambla valla suletud prugilate asukohad 295 KB Aruanne 16.08.2022
Ambla valla alevike reoveekogumisalade piirid 310 KB Aruanne 16.08.2022
565 09 3 179 KB Aruande otsus 09.03.2009 16.08.2022