Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01908

Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Maakonnaplaneering
Eesmärk on määrata põhimaantee nr 1 Tallinn-Narva maantee Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori asukoht.
Ida-Viru maakond
0251 - Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
0321 - Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond (kehtetu)
0735 - Sillamäe linn, Ida-Viru maakond (kehtetu)
0803 - Toila vald, Ida-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 729 katastriüksust.
29.07.2008
Kohustuslik
Ida-Viru maavanem
Ida-Viru Maavalitsus
Ida-Viru Maavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Viru regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Jaak Järvekülg KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kätlin Veber KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 356 KB Algatamise otsus 29.07.2008 16.08.2022
KSH programm lisadeta 377 KB Programm 16.08.2022
35237 4 297 KB Programmi otsus 29.12.2009 16.08.2022
KSH aruanne 1.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 1.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 792 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 2.4 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 8 49464 8 100720 275 KB Aruande otsus 10.07.2012 16.08.2022