Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02409

Maakonnaplaneeringu "Lääne-Viru maakonna rannikuala" keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Maakonnaplaneering
Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna rannikuäärse arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning olulisemate infrastruktuuri objektide asukohtade määramine ning maa- ja veealade üldiste kasutustingimuste määramine.
Lääne-Viru maakond
0191 - Haljala vald, Lääne-Viru maakond
0903 - Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 7875 katastriüksust.
17.03.2009
Kohustuslik
Lääne-Viru maavanem
Lääne-Viru Maavalitsus
Lääne-Viru Maavalitsus
Osaühing E-KONSULT
Osaühing E-KONSULT
Keskkonnaameti Viru regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Eike Riis KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Andres Levald KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kairi Mänd KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
25023KSH 1.1 MB Programm 16.08.2022
V 6 5 25023 5 171220 94 KB Programmi otsus 17.12.2009 16.08.2022
KSH aruanne 2.3 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 8 25023 9 110820 1023 KB Aruande otsus 11.08.2010 16.08.2022