Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02510

Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harjumaa kergliiklusteed" keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Maakonnaplaneering
TP eesmärk on Harju maakonna kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide võrgustiku planeerimine teekoridoride jt lahenduste määratlemise abil ning võrgustiku sidumine tõmbekeskuste ja teiste infrastruktuuridega. Planeeringuga selgitatakse välja uute kergliiklusteede rajamise vajadus ja asukohad ning töötatakse välja uued jalgrattamarsruudid. Planeeringu abil soovitakse tõsta kergliikluse kui tervisliku ja keskkonnasäästliku transpordiliigi osakaalu igapäevases liiklemises, parandada liikumisvõimalusi, liiklusohutust ning kergliikluse ja ühistransporditeenuste sidumist.
Harju maakond
0141 - Anija vald, Harju maakond
0198 - Harku vald, Harju maakond
0245 - Jõelähtme vald, Harju maakond
0296 - Keila linn, Harju maakond
0304 - Kiili vald, Harju maakond (kehtetu)
0338 - Kose vald, Harju maakond
0353 - Kuusalu vald, Harju maakond
0424 - Loksa linn, Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
0446 - Maardu linn, Harju maakond
0651 - Raasiku vald, Harju maakond
0653 - Rae vald, Harju maakond
0718 - Saku vald, Harju maakond (kehtetu)
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)
0890 - Viimsi vald, Harju maakond