Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH04106

"Maagaasi D-kategooria torustiku Saue vallas, Keila vallas ja Keila linnas paiknemise teemaplaneeringute" Saue vald ja Keila linn keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Kavandatavaks tegevuseks on gaasitrassi rajamine, mille realiseerimiseks on vajalik sellekohaste teemaplaneeringute koostamine Saue vallas, Keila vallas ja Keila linnas. Laiemas plaanis on tegemist Eesti-Soome maagaasisüsteemide ühendamiseks kavandatava gaasitorustikuga (Balticconnector), mille torustiku ühenduskoht Eesti maagaasivõrguga on Tallinn-Vireži torustikust Kiili vallas kuni Paldiski poolsaare kaldale planeeritava kompressorjaamani. Edasi kulgeb torustik Soome lahes Inkooni ja sealt edasi ühenduseni Soome gaasivõrguga. KSH objektiks olevate teemaplaneeringute koostamise eesmärgiks on planeeritava Balticconnectori Saue valda, Keila valda ja Keila linna läbivas lõigus maagaasitorustiku asukoha määramine. Kavandatav terviklik gaasitrass (kogupikkusega 48 km) läbib Kiili, Saku, Saue valla, Keila valla ja linna ning Paldiski linna territooriumi. Teemaplaneeringud ja KSH käesoleva protsessi raames koostatakse Saue valla (pikkuses ca 9 km), Keila valla (ca 18 km) ja Keila linna (ca 2 km) haldusterritooriumi kohta trassi kogupikkusega 29 kilomeetrit.
Harju maakond
0296 - Keila linn, Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 139 katastriüksust.
17.10.2006
Kohustuslik
Saue Vallavolikogu, Keila Vallavolikogu, Keila Linnavolikogu
Saue Vallavalitsus
Keila Vallavalitsus
Keila Linnavalitsus
K-Projekt Aktsiaselts
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kuido Kartau KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Triinu Jürmann KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Epp Zirk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülli Reimets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 6 8 7329 7 19052 435 KB Programmi otsus 19.05.2011 16.08.2022
KSH aruanne SaueValdKeilaLinn lisadeta 16.3 MB Aruanne 16.08.2022
KSH aruanne KeilaVald jaanuar2013 23.3 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 8 29133 3 1012 437 KB Aruande otsus 10.12.2012 16.08.2022
HJR 6 8 29133 4 1012 433 KB Aruande otsus 10.12.2012 16.08.2022
HJR 6 8 29133 7 0702 442 KB Aruande otsus 10.12.2012 16.08.2022