Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02509

Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Muu
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktala ühisplaneeringu eesmärk on tagada Kuressaare linna ja Kaarma valla piirnevate alade kompleksne areng. Ühisplaneering võimaldab kahel omavalitsusel rakendada ühtseid põhimõtteid ja tagada ala terviklik ning jätkusuutlik areng.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Sisestatud, puudutatud 7558 katastriüksust.
24.09.2009
Kohustuslik
Kuressaare Linnavolikogu, Kaarma Vallavolikogu
Kuressaare Linnavalitsus
Kaarma Vallavalitsus
Kuressaare Linnavalitsus
Kaarma Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
Consultare OÜ
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Kuressaare, Kaarma

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Pille Metspalu KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kristo Kiiker KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Laura Uibopuu KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KUV 09 0561K 208 KB Algatamise otsus 24.09.2009 16.08.2022
Programm lisadeta 559 KB Programm 16.08.2022
Kuressaare KaarmaUPKSH programmi heakskiit 113 KB Programmi otsus 05.04.2010 16.08.2022
KSH aruanne lisadeta 2.4 MB Aruanne 16.08.2022
HLS 6 5 15295 2 1205 250 KB Aruande otsus 12.05.2011 16.08.2022