Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02208

Salme aleviku ja Salme valla sisemaa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Üldplaneeringu eesmärk on Salme valla sisemaa ja Salme aleviku ruumilise arengu põhimõtete kujundamine.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Sisestatud, puudutatud 2988 katastriüksust.
28.03.2008
Kohustuslik
Salme Vallavolikogu
Salme Vallavalitsus
Salme Vallavalitsus
Consultare OÜ
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Salme

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kristo Kiiker KSH juhtekspert
Jah Ei Jah
Triin Laaneväli KSH eksperdirühma liige
Jah Jah Jah
Agne Peetersoo KMH juhtekspert
KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Salme KSH programm 3.8 MB Programm 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 123 KB Programmi otsus 21.07.2008 16.08.2022
Salme YP KSHaruanne 5.1 MB Aruanne 16.08.2022
Salme aleviku ja Salme valla sisemaa uldplaneeringu KSH aruanne 172 KB Aruande otsus 15.01.2010 16.08.2022