Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03607

Mustjala valla Külade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Mustjala valla osaüldplaneeringu eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, võimalike majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine. Sätestatakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused planeeringualal, täpsustatakse maakonna teemaplaneeringut, nähakse ette detailplaneeringute koostamise vajadus ja juhud, määratletakse ehitusõigus ning nõuded ehitistele.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Sisestatud, puudutatud 2904 katastriüksust.
20.12.2007
Kohustuslik
Mustjala Vallavolikogu
Mustjala Vallavalitsus
Mustjala Vallavalitsus
ERKAS Pärnu Instituut Osaühing
ERKAS Pärnu Instituut Osaühing
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
endine Mustjala vald

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Valdeko Palginõmm KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tuuli Veersalu KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Marek Lind KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Raimo Klesment KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 664 KB Algatamise otsus 20.12.2007 16.08.2022
KSH programm lisadeta 30 KB Programm 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 220 KB Programmi otsus 01.07.2008 16.08.2022
14 YP Mustjala KSH aruanne heakskitmiseks 277 KB Aruanne 16.08.2022
Mustjala valla Kylade YP KSH aruanne 302 KB Aruande otsus 11.01.2010 16.08.2022