Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03707

Valjala valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Üldplaneeringu eesmärgiks on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Sisestatud, puudutatud 3213 katastriüksust.
29.05.2007
Kohustuslik
Valjala Vallavolikogu
Valjala Vallavalitsus
Valjala Vallavalitsus
ERKAS Pärnu Instituut Osaühing
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Valjala

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Reet Kivisild KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Riina Raasuke KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 864 KB Algatamise otsus 29.05.2007 16.08.2022
KSH programmi otsus 139 KB Programmi otsus 03.12.2007 16.08.2022
ValjalaYP KHS aruanne 1.2 MB Aruanne 16.08.2022
HLS 6 8 26966 2 0608 250 KB Aruande otsus 06.08.2010 16.08.2022