Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03807

Kaarma valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Üldplaneeringu üldised eesmärgid tulenevad planeerimisseadusest. Kaarma valla üldplaneeringu peamised eesmärgid on ehitustingimuste määramine, ranna piirangu- ja ehituskeeluvööndi täpsustamine, Pähkla-Unimäe piirkonna sobivuse välja selgitamine tiheasustuse või tuulegeneraatorite asupaigana ja Uduvere sobivus võimaliku maakondliku prügila asukohana.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Sisestatud, puudutatud 8709 katastriüksust.
31.01.2007
Kohustuslik
Kaarma Vallavolikogu
Kaarma Vallavalitsus
Kaarma Vallavalitsus
ERKAS Pärnu Instituut Osaühing
Andres Tõnisson
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Kaarma

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Andres Tõnisson KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH programm 344 KB Programm 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 228 KB Programmi otsus 03.09.2007 16.08.2022
14399 2.6 MB Aruande otsus 29.06.2009 16.08.2022