Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02308

Vändra valla Vändra piirkonna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Vändra valla üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on fikseerida valla ruumilise arengu põhimõtted, seada tingimused maa- ja veealade kasutamiseks ning kehtestada reeglid maakasutuse ja ehitustegevuse suunamiseks. Valla tasakaalustatud ja säästva arengu tagamiseks on üldplaneeringu koostamise käigus leitud parimad lahendused, kasutades selleks kaalutlemist ning mõjude strateegilist hindamist.
Pärnu maakond
0638 - Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Sisestatud, puudutatud 4770 katastriüksust.
17.06.2008
Kohustuslik
Vändra Vallavolikogu
21.09.2010
Vändra Vallavalitsus
Vändra Vallavalitsus
OÜ Miracon Grupp
OÜ Miracon Grupp
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Vändra

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Raido Roop KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Mihkel Meidla KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Lauri Joosu KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tõnu Meidla KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
1257164675780 Vandra KSH programm 2.0 MB Programm 16.08.2022
20091116111226640 153 KB Programmi otsus 13.11.2009 16.08.2022
KSH aruanne lisadeta 578 KB Aruanne 16.08.2022
PV 6 5 6826 7 020720 236 KB Aruande otsus 02.07.2010 16.08.2022