Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03907

Halinga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel ning detailplaneeringute koostamiseks.
Pärnu maakond
0638 - Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Sisestatud, puudutatud 3320 katastriüksust.
22.11.2007
Kohustuslik
Halinga Vallavolikogu
15.10.2012
Halinga Vallavalitsus
Arhitektuuribüroo Novel OÜ
Arhitektuuribüroo Novel OÜ
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
endine Halinga vald

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Tiina Vilberg KSH eksperdirühma liige
Jah Jah Jah
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Ei Ei Ei
Piret Kiiss KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine KSH programmi valjavote 346 KB Algatamise otsus 22.11.2007 16.08.2022
1182 83 KB Programmi otsus 06.03.2009 16.08.2022
KSH aruande lk 1 37 19.3 MB Aruanne 16.08.2022
KSH aruande lk 38 71 17.8 MB Aruanne 16.08.2022
Lisad 4.2 MB Aruanne 16.08.2022
KSH programm lisadega 14.2 MB Programm 16.08.2022
PV 6 8 23172 2 10102 506 KB Aruande otsus 10.10.2012 16.08.2022