Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02610

Lavassaare valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Lavassaare üldplaneeringu koostamise ja menetlemise käigus kaalutleti, millised alad on sobilikud erinevate juhtfunktsioonide võimaldamiseks ja määrati neile ehitus- ning maakasutusreeglid. Kehtestatud üldplaneering on aluseks planeeringualal üldisele arendamisele, detailplaneeringute koostamisele projekteerimisele, maakorraldusele jms.
Pärnu maakond
0624 - Pärnu linn, Pärnu maakond
Sisestatud, puudutatud 257 katastriüksust.
09.02.2010
Kohustuslik
Lavassaare Vallavolikogu
15.11.2011
Lavassaare Vallavalitsus
AS Pöyry Entec
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Lavassaare

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaur Lass KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Angela Hollo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Lavassaare KSH programm avalikustamiseks 270 KB Programm 27.11.2023
PV 6 8 18284 5 26102 282 KB Programmi otsus 26.10.2010 16.08.2022
KSH aruande tekstiosa 19.4 MB Aruanne 16.08.2022
autorioigus 226 KB Aruanne 16.08.2022
PV 6 8 31451 2 28102 504 KB Aruande otsus 28.10.2011 16.08.2022