Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00308

Elva linnas Järve tn 1 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärgiks on Elva väikelastekodule kuni kolme peremaja ehitamise võimalikkuse väljaselgitamine, õigusliku aluse loomine ühekorruseliste hoonete projekteerimiseks, heakorrastuse, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude lahenduse koostamine ning ettepaneku tegemine Verevi järve 50 meetri laiuse ehituskeeluvööndi vähendamiseks 25 meetrini
Tartu maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 7 katastriüksust.
28.08.2008
Kaalutletud
Elva Linnavalitsus
Elva Linnavalitsus
osaühing AVEK MAA
Arvo Järvet
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Elva linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvo Järvet KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Elva linnas Jarve tn 1 DP KSH programm lisadeta 1.1 MB Programm 16.08.2022
ElvaJarve1 KSH heakskiit programm 307 KB Programmi otsus 29.01.2009 16.08.2022
Elva lastekodu KSH loppversioon 3.5 MB Aruanne 16.08.2022
Järve heakskiitmine 3.4 MB Aruande otsus 16.10.2009 16.08.2022