Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH04007

Audru valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Hinnatava üldplaneeringu eesmärgiks oli Audru valla arengusuundade määramine ja territooriumi maakasutuse planeerimine. Kogu Audru valla territooriumit hõlmava üldplaneeringu menetlemise käigus sooviti kaalutleda, millised alad on sobilikud elamuehituse, tootmise, puhkemajanduse ja ärialase ettevõtluse jms jaoks, ning määrata ehitus- ja maakasutusreeglid.
Pärnu maakond
0624 - Pärnu linn, Pärnu maakond
Sisestatud, puudutatud 6908 katastriüksust.
18.06.2007
Kohustuslik
Audru Vallavolikogu
13.05.2010
Audru Vallavalitsus
Audru Vallavalitsus
AS Pöyry Entec
AS Pöyry Entec
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
endine Audru vald

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaur Lass KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Angela Hollo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Irje Möldre KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine KSH aruande valjavote 506 KB Algatamise otsus 18.06.2007 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 79 KB Programmi otsus 09.05.2008 16.08.2022
Aruande autorioigus 226 KB Aruanne 16.08.2022
KSH aruande lisa 1 osa 1 5.9 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 2.7 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 6.3 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 16.5 MB Aruanne 16.08.2022
Audru YP KSH aruanne 1.5 MB Aruanne 27.11.2023
PV 6 8 1353 7 171220 238 KB Aruande otsus 17.12.2009 16.08.2022