Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02710

Kikepera harjutusväljaku arendusprogrammi keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Programm
Pärnu maakond
0214 - Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Sisestatud, puudutatud 21 katastriüksust.
30.09.2010
Kohustuslik
kaitseminister
Kaitseministeerium
Kaitseministeerium
Kaitseväe Logistikakeskus
Kaitseliidu Peastaap
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Surju

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Andres Tõnisson KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Ülli Reimets KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Kikepera AP KSH algatamine 30092010 370 194 KB Algatamise otsus 30.09.2010 16.08.2022
Kikepera KSH pro 20110315 1.6 MB Programm 16.08.2022
KSH programmi lisad 587 KB Programm 16.08.2022
PV 6 8 1001 6 060420 502 KB Programmi otsus 06.04.2011 16.08.2022
kikepera taimkatte hinnang 2.2 MB Aruanne 16.08.2022
kikepera maaparanduse ekspertiis 2.8 MB Aruanne 16.08.2022
kikepera myrauuringu seletuskiri 303 KB Aruanne 16.08.2022
kikepera myrauuring 2.1 MB Aruanne 16.08.2022
ksh aruanne lisadeta 5.3 MB Aruanne 16.08.2022
PV 6 8 1001 10 27012 507 KB Aruande otsus 27.01.2012 16.08.2022