Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02112

Varbla valla tuuleenergeetika teemaplaneeringuga kavandatud tegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Pärnu maakond
0430 - Lääneranna vald, Pärnu maakond
Sisestatud, puudutatud 19 katastriüksust.
27.06.2012
Kohustuslik
Varbla Vallavalitsus
Varbla Vallavalitsus
OÜ ARTES TERRAE
Keskkonnagentuur Viridis OÜ
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Varbla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Olavi Hiiemäe KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Heiki Nurmsalu KMH juhtekspert
Ei Jah Ei
Andres Hiiemäe KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Mati Kose KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Lauri Lutsar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Heiki Kalberg KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 286 KB Algatamise otsus 27.06.2012 16.08.2022
KSH programm lisadeta 1.1 MB Programm 16.08.2022
PV 6 8 5185 8 061120 509 KB Programmi otsus 06.11.2013 16.08.2022