Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00907

Saare valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Saare valla üldplaneeringu eesmärgiks on määratleda valla arengusuundade ruumilised lahendused ningmäärata maakasutus- ja ehitustingimused valla territooriumil
Jõgeva maakond
0486 - Mustvee vald, Jõgeva maakond
Sisestatud, puudutatud 2800 katastriüksust.
27.06.2007
Kohustuslik
Saare Vallavolikogu
Saare Vallavalitsus
OÜ Miracon Grupp
OÜ Miracon Grupp
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
endine Saare vald

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Raido Roop KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Saare KSH programm 2.6 MB Programm 16.08.2022
Saare Vallavalitsus KSH heakskiit programm 196 KB Programmi otsus 04.03.2009 16.08.2022
Saare KSH aruanne 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
Saare YP seletuskiri 420 KB Aruanne 16.08.2022
Saare valla KSH heakskiit aruanne 202 KB Aruande otsus 16.06.2009 16.08.2022