Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02813

Meremäe valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Võru maakond
0732 - Setomaa vald, Võru maakond
Sisestatud, puudutatud 3212 katastriüksust.
26.06.2013
Kohustuslik
Meremäe Vallavolikogu
Meremäe Vallavalitsus
Meremäe Vallavalitsus
Meremäe Vallavolikogu
Eesti Maaülikool
OÜ Pärnu Instituut
Eesti Maaülikool
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
endine Meremäe vald on Setomaa valla koosseisus, mille ÜP on kehtestatud Setomaa Vallavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 28

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kalev Sepp KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tuuli Veersalu KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
1 Meremae Vallavolikogu 26 06 2013 otsus nr 25 1017 KB Algatamise otsus 26.06.2013 16.08.2022
Meremae YP KSH programm lisadeta 782 KB Programm 16.08.2022
PVV 6 8 16956 6 2111 532 KB Programmi otsus 21.11.2013 16.08.2022
Meremae YP KSH PR heakskiitmisele 11 2013 4.3 MB Programm 16.08.2022