Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH05006

Viimsi aleviku ja lähiala üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus pooleli
Üldplaneering
Harju maakond
0890 - Viimsi vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 761 katastriüksust.
14.02.2006
Kohustuslik
Viimsi Vallavolikogu
Viimsi Vallavalitsus
Osaühing REIN MURULA Arhitektuuribüroo
OÜ Keskkonnakorraldus
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Viimsi alevik

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
19423 09 2 81 KB Programmi otsus 22.07.2009 16.08.2022