Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH04307

Liivamäe detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Võru maakond
Sisestatud, puudutatud 9 katastriüksust.
22.06.2007
Kaalutletud
Rõuge Vallavolikogu
Rõuge Vallavalitsus
Osaühing Evox Invest
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aivar Lääne KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH programmi heakskiitmine 81 KB Programmi otsus 08.01.2009 16.08.2022
PVV6 8 175 Evox Invest oy Liivamae dp KSH aruande heakskiitmine 282 KB Aruande otsus 14.07.2009 16.08.2022