Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00203

Saue linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Nimetus: Saue linna üldplaneering. Saue linna üldplaneeringu põhiülesanne on määratleda omavalitsuse ruumilised arengusuunad, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi.
Harju maakond
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 1698 katastriüksust.
24.09.2003
Kohustuslik
Saue Linnavolikogu
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Saue linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Pille Metspalu KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH programmi heakskiitmine 190 KB Programmi otsus 14.02.2008 16.08.2022
KSH aruanne lisadeta 2.3 MB Aruanne 16.08.2022
10846 09 2 240 KB Aruande otsus 21.05.2009 16.08.2022