Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH04407

Salme ja Doora maaüksuste (Harku vald, Vääna-Jõesuu küla) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Puraviku tee 6 ja 10 detailplaneering (endine Doora ja Salme maaüksuste maaüksuste detailplaneering). Detailplaneringu eesmärgiks on maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, planeeritavale alale elamumaa kruntide moodustamine, piiride ja ehitusõiguse määramine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Harju maakond
0198 - Harku vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 10 katastriüksust.
11.11.2007
Kaalutletud
Harku Vallavalitsus
28.02.2013
Harku Vallavalitsus
Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ
OÜ Keskkonnakorraldus
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Vääna-Jõesuu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Sixten Kerge KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Teet Kirss KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Aarne Tuule KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Eet Tuule KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 326 KB Algatamise otsus 11.11.2007 16.08.2022
KSH programm 3.6 MB Programm 16.08.2022
16352 09 2 74 KB Programmi otsus 25.06.2009 16.08.2022
KSH aruanne 16.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 733 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 4.1 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 1.8 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 918 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 2.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 7 411 KB Aruanne 16.08.2022
27115 09 2 131 KB Aruande otsus 15.10.2009 16.08.2022