Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03013

Euroopa merendus- ja kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Arengukava
Euroopa merendus- ja kalandusfondi 2014 - 2020 rakenduskava eesmärk on arendada kalanduseks, vesiviljeluseks ja kala töötlemiseks soodsat, kestlikku ja kasumlikku keskkonda, parandada ranna- ja siseveekalanduse majanduslikku elujõulisust, tagada ressursside optimaalne kasutamine, tõsta järelevalve efektiivsust ja edendada koostööd teadus- ja arendusasutuste, haridusasutuste ja kalandussektori vahel.
Üle Eesti
21.08.2013
Kohustuslik
Põllumajandusministeerium
17.08.2015
Põllumajandusministeerium
Põllumajandusministeerium
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Keskus
Vabariigi Valitsus kiitis rakenduskava eelnõu heaks 9. oktoobril 2014. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (toona veel Põllumajandusministeerium) esitas rakenduskava seejärel kinnitamiseks Euroopa Komisjonile, kes kinnitas rakenduskava 2015. aasta 17. augusti rakendusotsusega.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tõnn Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Markus Vetemaa KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Ministri kk 166 2013 62 KB Algatamise otsus 21.08.2013 16.08.2022
KSH programm heakski 4.2 MB Programm 16.08.2022
6 8 11289 4 30052014 375 KB Programmi otsus 30.05.2014 16.08.2022
EMKF KSH aruanne hea 7.0 MB Aruanne 16.08.2022
6 8 20096 2 15102014 285 KB Aruande otsus 15.10.2014 16.08.2022