Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00119

Miiduranna sadama maa-ala ja kinnistute Laineoru tee 5, Pagari, Madise tee 9 ja 12 ning osaliselt Miidu ühismaa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärk on planeeritava maa-ala juhtfunktsiooni muutmine tootmismaast polüfunktsionaalseks äri-, teenindus-, büroo-, sotsiaal- ning eluhoonete maa-alaks, sadamarajatiste renoveerimine reisi- ja huvialajahtide sadamaks, kruntide ehitusõiguse määramine, samuti teede, rohealade ja puhke-/ spordialade rajamine.
Harju maakond
0890 - Viimsi vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 31 katastriüksust.
15.02.2008
Kaalutletud
Viimsi Vallavolikogu
Viimsi Vallavalitsus
K-Projekt Aktsiaselts (12203754)
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Miiduranna

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Laura Uibopuu KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Jaak Järvekülg KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine KSH programmist 635 KB Algatamise otsus 15.02.2008 16.08.2022
Miiduranna KSH programm lisadeta 3.9 MB Programm 16.08.2022
31733 221 KB Programmi otsus 27.08.2008 16.08.2022
Miiduranna KSH aruande lk 1 40 19.2 MB Aruanne 16.08.2022
Miiduranna KSH aruande lk 41 80 20.7 MB Aruanne 16.08.2022
Miiduranna KSH aruande lk 81 96 7.8 MB Aruanne 16.08.2022
Lisad 2 4 4.6 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 9 7.4 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 10 12.5 MB Aruanne 16.08.2022
6 8 24825 2 18092009 111 KB Aruande otsus 18.09.2009 16.08.2022