Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03109

"Looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava 2010-2020" keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Arengukava
”Looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava 2010‐2020“
Üle Eesti
16.06.2009
Kohustuslik
Vabariigi Valitsus
Keskkonnaministeerium
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Keskus

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Madis Metsur KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Katrin Ritso KSH juhtekspert
KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KK 960 274640 527 KB Algatamise otsus 16.06.2009 16.08.2022
24187 1 2.9 MB Programm 16.08.2022
24187 2 1.5 MB Programm 16.08.2022
6 8 24187 2 08092009 247 KB Programmi otsus 18.09.2009 16.08.2022
Ehitusmaavarade arengukava KSH taiendatud aruanne 4.5 MB Aruanne 16.08.2022
Ehitusmaavarade arengukava KSH taiendatud aruanne 4.0 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 Ehitusmaavarade arengukava KSH programmi dokumendid 5.7 MB Aruanne 16.08.2022
LISA 2 1 Ehitusmaavarade arengukava KSH avalikustamise teade 475 KB Aruanne 16.08.2022
LISA 2 2 Ehitusmaavarade arengukava KSH avalikustamise teadeP 633 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 3 KSH ettepanekute ja soovituste arvestamine arengukavas 56 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 3 KSH ettepanekute ja soovituste arvestamine arengukavas 595 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 4 Ehitusmaavarade arengukava KSH koosoleku protokoll 1.1 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 4 1 Ehitusmaavarade arengukava KSH osalenute nimekiri 2.8 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 4 2 Ehitusmaavarade AK ja KSH regioonides tutvustuste protokollid 2.7 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 5 Ehitusmaavarade arengukava KSH kusimuste ja vastuste koondtabel 210 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 5 Ehitusmaavarade arengukava KSH kusimuste ja vastuste koondtabel 958 KB Aruanne 16.08.2022
6 8 24187 6 08032010 541 KB Aruande otsus 08.03.2010 16.08.2022