Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00209

Tabivere valla osaüldplaneeringu Saadjärve I sihtala keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Üldplaneeringu osaplaneeringu eesmärkideks on Saadjärve piirkonna turismi- ja puhkeala arendamine, maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine ning kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine
Tartu maakond
0796 - Tartu vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 685 katastriüksust.
15.05.2009
Kohustuslik
Tabivere Vallavolikogu
Tabivere Vallavalitsus
Lõuna-Eesti Varahaldus OÜ
Lõuna-Eesti Varahaldus OÜ
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Tabivere vald (endine)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kalev Sepp KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
korraldus nr 73 55 KB Algatamise otsus 15.05.2009 16.08.2022
Saadjarve I KSH programm lisadeta 522 KB Programm 16.08.2022
kiri nr 21672-8 87 KB Programmi otsus 01.04.2010 16.08.2022
Saadjarve I KSH aruanne lisadeta 2.8 MB Aruanne 16.08.2022
JT 6-8 5986 2 21022011 444518 561 KB Aruande otsus 21.02.2011 16.08.2022