Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03309

"Eesti metsanduse arengukava aastani 2020" keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Arengukava
Eesti metsanduse arengukava eesmärk on tagada metsade kui elu- ja looduskeskkonna säilimine, luua eeldused metsasektori ettevõtete konkurentsi- ja kohanemisvõime ning arenguvõimaluste parandamiseks sh töökohtade säilitamiseks ja loomiseks, suurendada investeeringuid metsamajandusse ning teadus- ja arendustegevusse, tugevdada metsasektori identiteeti ja mainet, mitmekesistada puhke- ja vaba aja veetmise võimalusi metsades, tõhustada erametsade majandamist.
Üle Eesti
04.08.2009
Kohustuslik
Vabariigi Valitsus
15.02.2011
Keskkonnaministeerium
Keskkonnaministeerium
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Keskus

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Ei Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Agne Peetersoo KMH juhtekspert
KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kristo Kiiker KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Peeter Muiste KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Tarmo Peterson KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KK 1287 277179 69 KB Algatamise otsus 04.08.2009 16.08.2022
KSH programm 2.7 MB Programm 16.08.2022
6 8 26211 4 03092010 618 KB Programmi otsus 03.09.2010 16.08.2022
MAK KSH aruanne heakskiitmisele 19 11 10 9.6 MB Aruanne 16.08.2022
6 8 35994 4 30112010 586 KB Aruande otsus 30.11.2010 16.08.2022