Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02810

Üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+" keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üleriigiline planeering
Üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+" eesmärgiks on otstarbeka ruumikasutuse saavutamine, mis eelkõige peab looma sobiva elukeskkonna inimesele ning samas säilitama võimalikult tervikliku ja jätkusuutliku looduskeskkonna.
Üle Eesti
16.02.2010
Kohustuslik
Vabariigi Valitsus
30.08.2012
Siseministeerium
Siseministeerium
Tõnu Oja
Keskkonnaameti Keskus

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Tõnu Oja KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
1 4 23 1 16022010 20 366 KB Algatamise otsus 16.02.2010 16.08.2022
KSH programm 3.0 MB Programm 16.08.2022
6 8 3430 2 31012011 596 KB Programmi otsus 31.01.2011 16.08.2022
13 120 1 27 12 2011 Valjaminev kiri 9.0 MB Aruanne 16.08.2022
6 8 32099 5 27012012 554 KB Aruande otsus 27.01.2012 16.08.2022