Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02910

Vaivara valla osa üldplaneeringu "Olulise ruumilise mõjuga Auvere ja Arumäe küla tuulepargi asukohavaliku määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus pooleli
Üldplaneering
Eesmärk on luua eeldused tuulepargi projekteerimiseks ehitamiseks planeeringualale.
Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 50 katastriüksust.
25.11.2010
Kohustuslik
Vaivara Vallavolikogu
Vaivara Vallavalitsus
AS Pöyry Entec
Vaivara Vallavalitsus
Eesti Energia Aktsiaselts
AS Pöyry Entec
Keskkonnaameti Viru regioon
Auvere ja Arumäe külad

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Irje Möldre KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Angela Hollo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaur Lass KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Jüri Teder KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Dokument 48 KB Algatamise otsus 25.11.2010 16.08.2022
Auvere OUP KSH programm 10 12 2010 88 KB Programm 28.12.2023
48084 5 276 KB Programmi otsus 02.03.2011 16.08.2022