Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01611

Kiviõli linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Eesmärgiks on hinnata Kiviõli linna üldplaneeringuga kavandatud maakasutuse, arendustingimuste ja piirangute mõju keskkonna erinevatele komponentidele.
Ida-Viru maakond
0442 - Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 1636 katastriüksust.
29.09.2011
Kohustuslik
Kiviõli Linnavolikogu
Kiviõli Linnavalitsus
Kiviõli Linnavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Viru regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Pille Metspalu KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Marika Pärn KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Triin Brenner KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülli Reimets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 321 KB Algatamise otsus 29.09.2011 16.08.2022
Kivioli KSH programm heakskiitmiseks 5.1 MB Programm 16.08.2022
V 6 8 4420 7 1605201 133 KB Programmi otsus 16.05.2012 16.08.2022
KSH aruanne 8.9 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 8 13730 2 010720 286 KB Aruande otsus 01.07.2014 16.08.2022