Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03010

Maardu linnas asuva Rööpa IA (44603:002:0126) kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Nimetus: Rööpa IA kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kruntideks äri- ja laohoonete arendamise võimaldamiseks (alates 16.08.2017. a; varem oli kirjelduses nimetatud väiketootmist). Moodustavatele kruntidele ehitusõiguse määramine, heakorrastuse ja haljastuse lahenduse põhimõtete määramine ning parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Maakasutuse planeeritud sihtotstarve 20% ärimaa ja kuni 80% ulatuses ladudega seotud maa.
Harju maakond
0446 - Maardu linn, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 7 katastriüksust.
06.10.2010
Kaalutletud
Maardu Linnavalitsus
Maardu Linnavalitsus
Maardu Linnavalitsus
SWECO Projekt AS
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Põhja regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
korraldus nr 0342 06 10 2010 49 KB Algatamise otsus 06.10.2010 16.08.2022
korraldus nr 0107 21 03 2011 44 KB Algatamise otsus 06.10.2010 16.08.2022
KSH programm Roopa 1a DP KSH programm 06 06 11 18 07 11 3.8 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 8 7753 8 08082 448 KB Programmi otsus 08.08.2011 16.08.2022
Roopa IA DP KSH ahks 13 07 18 alkranel 2.3 MB Aruanne 16.08.2022
KSH aruande otsus 396 KB Aruande otsus 14.09.2018 16.08.2022