Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01811

Viru Keemia Grupp AS põlevkiviõlide järeltöötluse kompleksi rajamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Eesmärgiks on maaüksuste katastripiiride täpsustamine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine ning liikluse korraldamine põlevkiviõlide järeltööstuse kompleksi rajamiseks. Lisaks planeeritakse kompleksiga seotud rajatisi (uued mahutud, veoteed ja laadimissüsteemid).
Ida-Viru maakond
0321 - Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 11 katastriüksust.
04.10.2011
Kaalutletud
Kohtla-Järve Linnavolikogu
Kohtla-Järve Linnavalitsus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Viru regioon
Järve linnaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaupo Heinma KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Ave Tähepõld KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaido Soosaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Krista Jüriado KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marit Abiline KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaire Taidre KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
otsus keemia vaikekoht 3 5 1 197 KB Algatamise otsus 02.11.2011 16.08.2022
V 6 7 38946 6 210220 185 KB Programmi otsus 21.02.2012 16.08.2022
VKG KSH aruanne ELLE 050413 2.9 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 8 38946 9 230420 284 KB Aruande otsus 23.04.2013 16.08.2022