Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02612

Aaspere Agro OÜ Kõldu veisefarmi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Haljala vald, Kõldu küla, Kõldu veisefarmi detailplaneering. Detailplaneering on algatatud eesmärgiga rajada planeeritavale maa-alale veiselaut 500 loomale, lüpsikoda, silohoidlad mahuga 7720 m3 ja vedelsõnnikuhoidla mahutavusega 25 000 m3.
Põllumajandus ja vesiviljelus
Lääne-Viru maakond
0191 - Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 19 katastriüksust.
04.09.2012
Kohustuslik
Haljala Vallavolikogu
20.05.2014
Haljala Vallavalitsus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Viru regioon
Kõldu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaupo Heinma KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Marit Abiline KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Lea Jalukse KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Krista Jüriado KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Silver Lind KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Katrin Ritso KSH juhtekspert
KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Detailplaneeringu algatamine K ldu 2012 50 KB Algatamise otsus 04.09.2012 16.08.2022
V 6 8 326 4 26042013 280 KB Programmi otsus 26.04.2013 16.08.2022
Aaspere Agro OU veisefarmi KSH aruanne ELLE 060114 6.2 MB Aruanne 31.08.2023
Lisa 1 1.8 MB Aruanne 31.08.2023
Lisa 2 1.6 MB Aruanne 31.08.2023
Lisa 3.1 2.3 MB Aruanne 31.08.2023
Lisa 3.2 1.7 MB Aruanne 31.08.2023
Lisa 3.3 1.7 MB Aruanne 31.08.2023
Lisad 3.5 ja 3.6 1.5 MB Aruanne 31.08.2023
Aaspere Agro OU Koldu veisefarmi detailplaneeringu keskkonnamoju strateegilise hindamise aruande heakskiitmine 138 KB Aruande otsus 27.01.2014 31.08.2023