Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01911

Tapa vallas, Tapa linnas, Hommiku pst 31 // Tapa Depood kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on leida lahendus raudteeveeremi puhastus- ja värvimistsehhi, uue kütusetankla ja vagunite parkla ehitamiseks. Detailplaneeringuga määratakse hoonestusala, haljastus, juurdepääsutee liikluskorraldus, jalgratta- ja jalgtee kulgemine ning tehnovõrkude asukohad.
Lääne-Viru maakond
0792 - Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 13 katastriüksust.
21.07.2011
Kaalutletud
Tapa Vallavalitsus
14.06.2013
Tapa Vallavalitsus
SWECO Projekt AS
Osaühing E-KONSULT
Keskkonnaameti Viru regioon
Tapa linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aide Kaar KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Roland Kraavi KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Priit Põldre KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Erik Teinemaa KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
E1259 KSH programm lisadeta 609 KB Programm 16.08.2022
V 6 8 7025 5 0606201 142 KB Programmi otsus 06.06.2012 16.08.2022
E1259 KSH Aruanne final 5.8 MB Aruanne 16.08.2022
Programmi heakskiitmine_lisa 3 127 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 192 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 362 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 499 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 7 96 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 8 143 KB Aruanne 16.08.2022
V 6 8 114 8 10062013 291 KB Aruande otsus 10.06.2013 16.08.2022