Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02708

Jaanioja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus pooleli
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärgiks on Vihula valla Võsu aleviku Jaanioja (92201:002:0026) kinnistul maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse seadmine, juurdepääsuteede lahendamine, olulisemate arhitektuurinõuete seadmine ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine.
Lääne-Viru maakond
0191 - Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 13 katastriüksust.
15.05.2008
Kaalutletud
Vihula Vallavolikogu
Vihula Vallavalitsus
Arhitektibüroo Siim & Põllumaa OÜ
Tõnu Oja
Keskkonnaameti Viru regioon
lõpetamise menetlus (valla kaardirakenduse andmed)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Tõnu Oja KSH juhtekspert
Jah Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
27838 JaaniojaKSH Programm Skiri 2.4 MB Programm 16.08.2022
27838 JaaniojaKSH VihulaVV Skiri 5.2 MB Programm 04.09.2023
27838 JaaniojaKSH VihulaVV Vkiri 1.9 MB Programmi otsus 18.10.2011 16.08.2022