Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02808

Vihula mõisa maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse seadmine ajalooliste hoonete restaureerimiseks ning hävinenud mõisahoonete taastamiseks ja hotelli kompleksile vajalike ning ajaloolisse mõisaansamblisse sobivate uute ehitiste püstitamiseks.
Lääne-Viru maakond
0191 - Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 23 katastriüksust.
13.11.2008
Kaalutletud
Vihula Vallavolikogu
12.08.2009
Vihula Vallavalitsus
KMK Stuudio OÜ
KMK Stuudio OÜ
Keskkonnaameti Viru regioon
Vihula küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Andres Tõnisson KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Lauri Lutsar KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kersti Lootus KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
3292KMKstuudioVastus 189 KB Programmi otsus 10.03.2009 16.08.2022
3292VihulaMoisaKSH 3.8 MB Aruanne 16.08.2022
3292 5 232 KB Aruande otsus 22.05.2009 16.08.2022