Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH02908

Lääne-Virumaal Vihula vallas Kakuvälja külas asuva Kadaka maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Sagadi küla Kadaka maaüksuse DP eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine ja kruntide jagamine, ehitusõiguse seadmine kuni 20 elamu ehitamiseks, parkimise ja liikluskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude lahendamine, looduskaitseliste abinõude ning vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Lääne-Viru maakond
0191 - Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 32 katastriüksust.
10.04.2008
Kaalutletud
Vihula Vallavolikogu
13.05.2010
Vihula Vallavalitsus
GeoBaltica OÜ
GeoBaltica OÜ
Keskkonnaameti Viru regioon
Sagadi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Raivo Markov KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Jaanika Sokman KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 429 KB Algatamise otsus 10.04.2008 16.08.2022
Kadaka mu KSH programm 1.6 MB Programm 16.08.2022
13909GeoBvastus 192 KB Programmi otsus 02.06.2009 16.08.2022
KSH aruanne kuni lk 28 3.0 MB Aruanne 16.08.2022
13909 7KadakaKSH 305 KB Aruande otsus 12.03.2010 16.08.2022