Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH03008

Lääne-Virumaal Sõmeru vallas asuva Papiaru lauda (77004:001:0027) maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Kavandatava tegevuse eesmärk on kompostimisplatside rajamine kompostmulla tootmiseks Papiaru lauda maaüksusel (77004;001;0027) Papiaru külas Sõmeru vallas Lääne-Virumaal
Lääne-Viru maakond
0661 - Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 7 katastriüksust.
25.03.2008
Kaalutletud
Sõmeru Vallavolikogu
Sõmeru Vallavalitsus
osaühing ANNE STRATI ARHITEKTUURIBÜROO
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Viru regioon
Papiaru küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riina Raasuke KMH eksperdirühma liige
Jah Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Triin Lääne KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH programm 2.0 MB Programm 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 172 KB Programmi otsus 12.08.2008 16.08.2022
Papiaru 20100915131628 6.7 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 8 32358 3 051020 7.2 MB Aruande otsus 05.10.2010 16.08.2022