Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH04707

Jõekääru maaüksuse (Viru-Nigula vald, Linnuse küla) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine, Kunda jõe äärse ehituskeeluvööndi vähendamine ja ehitusõiguse seadmine. Kavandatav puhkekeskus koosneb Eesti täismõõtmetes muinaslinnuse rekonstruktsioonist, majutushoonest ning sinna juurde kuuluvatest väiksematest abihoonetest.
Lääne-Viru maakond
0903 - Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 4 katastriüksust.
05.04.2007
Kaalutletud
Viru-Nigula Vallavolikogu
Viru-Nigula Vallavalitsus
Osaühing Forenar
OÜ Keskkonnakorraldus
Keskkonnaameti Viru regioon
Villavere küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Sixten Kerge KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Teet Kirss KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Roland Müür KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Livia Pošlin KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Marit Koort KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH programm 1.5 MB Programm 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 86 KB Programmi otsus 29.10.2007 16.08.2022
KSH aruanne kuni lk 30 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
KSH aruanne lk 31 50 662 KB Aruanne 16.08.2022
KSH programm koos lisadega osa 1 731 KB Aruanne 16.08.2022
V 6 8 23594 2 090920 73 KB Aruande otsus 09.09.2009 16.08.2022