Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH04807

Tapa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus pooleli
Üldplaneering
Üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine.
Lääne-Viru maakond
0792 - Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 5234 katastriüksust.
11.10.2007
Kohustuslik
Tapa Vallavolikogu
Tapa Vallavalitsus
Tapa Vallavalitsus
Osaühing Alkranel (10607878)
AS K & H (10241710)
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Viru regioon
Tapa valla üldplaneeringu koostamine ja KSH hindamine algatati 11.10.2007. a Tapa Vallavolikogu otsusega nr 123. Üldplaneeringu menetlus kestis kuni avalikustamiseni ning jäi siis pooleli ja kehtestamiseni ei jõudnud. Uue üldplaneeringu koostamine algatati Tapa Vallavolikogu 27.12.2017. a otsusega nr 18. (https://www.tapa.ee/kehtiv-uldplaneering)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei
Heiki Kalberg KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Tapa YP KSH programm lisadeta 745 KB Programm 16.08.2022
V 6 8 33801 3 111020 1.7 MB Programmi otsus 11.10.2010 16.08.2022