Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH05206

Ida-Virumaa Jõhvi vald Edise küla Valge maaüksuse ning lähiala detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Eesmärgiks on Valge maaüksuse maakasutuse sihtotstarbe muutmine äri- ja transpordimaaks, ehitusõiguse määramine ärihoone püstitamiseks, planeeringuala liikluskorralduse (maanteele peale ja mahasõidu) lahendamine ja teedevõrgu, parkimise, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine. Planeeringuala pindala on ca 7,24 ha.
Ida-Viru maakond
0251 - Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 10 katastriüksust.
07.11.2006
Kaalutletud
Jõhvi Vallavolikogu
Jõhvi Vallavalitsus
aktsiaselts KOBRAS
aktsiaselts KOBRAS
Keskkonnaameti Viru regioon
Edise küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Anne Rooma KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kadi Kukk KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Ene Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 378 KB Algatamise otsus 07.11.2006 16.08.2022
KSH programm 1.1 MB Programm 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 68 KB Programmi otsus 15.01.2007 16.08.2022
Valge KSH aruanne heakskiidetud 10.2 MB Aruanne 16.08.2022
5189 307 KB Aruande otsus 08.04.2009 16.08.2022